Księgi wieczyste, Andrespol, ul. Niska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Andrespol, ul. Niska 3 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Niska 4 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/7
Andrespol, ul. Niska 7 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/3
Andrespol, ul. Niska 9 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/0
Andrespol, ul. Niska 9-11 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/0
Andrespol, ul. Niska 10 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/4
Andrespol, ul. Niska 11 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/0
Andrespol, ul. Niska 12 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/3
Andrespol, ul. Niska 13 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/0
Andrespol, ul. Niska 13A brak lokali LD1M/xxxxxxxx/1
Andrespol, ul. Niska 14 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/3
Andrespol, ul. Niska 17 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Niska 19 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Niska 21 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/4
Andrespol, ul. Niska 22 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/4
Andrespol, ul. Niska 23 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Niska 24 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/7
Andrespol, ul. Niska 26 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/0
Andrespol, ul. Niska 27 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.