Księgi wieczyste, Andrespol, ul. Grodzka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Andrespol, ul. Grodzka 3 3 lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Grodzka 5 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.