Księgi wieczyste, Rypin, ul. Zielona

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Zielona 1 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Zielona 2A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Zielona 2B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Zielona 3 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Zielona 4A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Zielona 4B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Zielona 5 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Zielona 6 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Zielona 7 2 lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Zielona 8 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Zielona 9 2 lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Zielona 10 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Zielona 11 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Zielona 12 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Zielona 13 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Zielona 14 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Zielona 15 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Zielona 16 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Zielona 17 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Zielona 18 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Zielona 19 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Zielona 20 2 lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Zielona 21 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Zielona 22 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Zielona 23 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Zielona 23A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Zielona 24 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Zielona 25 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Zielona 25B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Zielona 25C brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Zielona 26 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Zielona 27 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Zielona 29 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Zielona 31 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Zielona 33 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Zielona 35 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Zielona 37 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Zielona 39 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Zielona 41 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Zielona 43 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Zielona 45 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.