Księgi wieczyste, Rypin, ul. Sommera

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Sommera 1 17 lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Sommera 2 17 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Sommera 3 12 lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Sommera 4 15 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Sommera 5 16 lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Sommera 6 14 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Sommera 7 16 lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Sommera 8 16 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Sommera 10 27 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Sommera 14A 10 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Sommera 14B 5 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Sommera 16 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Sommera 18 25 lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Sommera 19 15 lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Sommera 21 15 lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Sommera 22 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Sommera 23 6 lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Sommera 25 16 lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Sommera 29 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Sommera 31 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Sommera 40 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Sommera 40A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.