Księgi wieczyste, Rypin, ul. Słowackiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Słowackiego 1A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Słowackiego 1B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Słowackiego 2 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Słowackiego 3A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Słowackiego 3B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Słowackiego 4 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Słowackiego 5A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Słowackiego 5B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Słowackiego 6 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Słowackiego 7A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Słowackiego 7B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Słowackiego 8 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.