Księgi wieczyste, Rypin, ul. Sadowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Sadowa 1 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Sadowa 3 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Sadowa 7 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Sadowa 9 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Sadowa 10 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Sadowa 11 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Sadowa 12 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.