Księgi wieczyste, Rypin, ul. Prusa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Prusa 1A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Prusa 1B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Prusa 2A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Prusa 2B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Prusa 3A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Prusa 3B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Prusa 4A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Prusa 4B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Prusa 5A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Prusa 5B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Prusa 6A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Prusa 6B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Prusa 7A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Prusa 7B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Prusa 8A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Prusa 8B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Prusa 9A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Prusa 9B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Prusa 10A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Prusa 10B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Prusa 11A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Prusa 11B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Prusa 12 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Prusa 13 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Prusa 14 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Prusa 15A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Prusa 15B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Prusa 16 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Prusa 17(B) brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Prusa 17A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Prusa 17B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Prusa 18A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Prusa 18B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Prusa 19A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Prusa 19B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Prusa 20A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Prusa 20B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Prusa 21 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Prusa 22A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Prusa 22B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Prusa 24A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Prusa 24B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Prusa 26A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Prusa 26B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Prusa 26D brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Prusa 28A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Prusa 28B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Prusa 30 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Prusa 32 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Prusa 34A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Prusa 34B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Prusa 36A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Prusa 40 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Prusa 44 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Prusa 46 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Prusa 48 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Prusa 50 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Prusa 52 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Prusa 54 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.