Księgi wieczyste, Rypin, ul. Norwida

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Norwida 1A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Norwida 3A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Norwida 3B brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Norwida 5A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Norwida 7A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.