Księgi wieczyste, Rypin, ul. Nadrzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Nadrzeczna 2 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Nadrzeczna 4 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Nadrzeczna 5 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Nadrzeczna 6 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Nadrzeczna 7 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Nadrzeczna 11 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.