Księgi wieczyste, Rypin, ul. Młyńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Młyńska 2 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Młyńska 3 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Młyńska 4 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Młyńska 5 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0
Rypin, ul. Młyńska 5C brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Młyńska 5D brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Młyńska 6 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Młyńska 7 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Młyńska 10 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Młyńska 12 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Młyńska 14 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Młyńska 17 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Młyńska 19 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.