Księgi wieczyste, Rypin, ul. Malanowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Malanowskiego 1 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Malanowskiego 4 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Malanowskiego 24 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Malanowskiego 25 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Malanowskiego 27 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Malanowskiego 28 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Malanowskiego 34 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.