Księgi wieczyste, Rypin, ul. Koszarowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Koszarowa 1 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Koszarowa 3 29 lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Koszarowa 5 4 lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Koszarowa 7 18 lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Koszarowa 9 11 lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Koszarowa 11 6 lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Koszarowa 13 12 lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Koszarowa 16 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Koszarowa 17 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Koszarowa 19A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Koszarowa 21 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Koszarowa 23 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Koszarowa 27 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Koszarowa 31 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Koszarowa 33 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.