Księgi wieczyste, Rypin, ul. Jana Pawła II

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Jana Pawła II 2 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Jana Pawła II 3 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Jana Pawła II 5 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Jana Pawła II 6 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Jana Pawła II 7 1 lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Jana Pawła II 8 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Jana Pawła II 10 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.