Księgi wieczyste, Rypin, ul. Gdańska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Gdańska 1 3 lokali WL1Y/xxxxxxxx/1
Rypin, ul. Gdańska 2 6 lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Gdańska 3 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Gdańska 4 6 lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Gdańska 5 3 lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Gdańska 7 2 lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Gdańska 9 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Gdańska 11 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Gdańska 13 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.