Księgi wieczyste, Rypin, ul. Dworcowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Dworcowa 1 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Dworcowa 2 18 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Dworcowa 3 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Dworcowa 4 24 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Dworcowa 5 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/2
Rypin, ul. Dworcowa 6 26 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Dworcowa 7 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Dworcowa 7A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Dworcowa 8 21 lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Dworcowa 11A brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Dworcowa 13 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/5
Rypin, ul. Dworcowa 17 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.