Księgi wieczyste, Rypin, ul. Dłutka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Dłutka 2 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Dłutka 4 35 lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Dłutka 6 26 lokali WL1Y/xxxxxxxx/9
Rypin, ul. Dłutka 8 26 lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Dłutka 10 25 lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Dłutka 12 27 lokali WL1Y/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.