Księgi wieczyste, Rypin, ul. Brzozowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rypin, ul. Brzozowa 1 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Brzozowa 6 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/8
Rypin, ul. Brzozowa 7 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/6
Rypin, ul. Brzozowa 8 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Brzozowa 9 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Brzozowa 10 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/4
Rypin, ul. Brzozowa 11 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Brzozowa 17 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/3
Rypin, ul. Brzozowa 20 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7
Rypin, ul. Brzozowa 25 brak lokali WL1Y/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.