Księgi wieczyste, Zgorzelec, ul. Wysockiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zgorzelec, ul. Wysockiego 2 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/9
Zgorzelec, ul. Wysockiego 4 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/7
Zgorzelec, ul. Wysockiego 6. brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/2
Zgorzelec, ul. Wysockiego 8 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.