Księgi wieczyste, Zgorzelec, ul. Sybiraków

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zgorzelec, ul. Sybiraków 1 15 lokali JG1Z/xxxxxxxx/5
Zgorzelec, ul. Sybiraków 2 12 lokali JG1Z/xxxxxxxx/3
Zgorzelec, ul. Sybiraków 3 15 lokali JG1Z/xxxxxxxx/5
Zgorzelec, ul. Sybiraków 4 15 lokali JG1Z/xxxxxxxx/3
Zgorzelec, ul. Sybiraków 5 15 lokali JG1Z/xxxxxxxx/5
Zgorzelec, ul. Sybiraków 6 12 lokali JG1Z/xxxxxxxx/3
Zgorzelec, ul. Sybiraków 7 14 lokali JG1Z/xxxxxxxx/8
Zgorzelec, ul. Sybiraków 8 12 lokali JG1Z/xxxxxxxx/3
Zgorzelec, ul. Sybiraków 9 14 lokali JG1Z/xxxxxxxx/8
Zgorzelec, ul. Sybiraków 10 14 lokali JG1Z/xxxxxxxx/3
Zgorzelec, ul. Sybiraków 11 15 lokali JG1Z/xxxxxxxx/8
Zgorzelec, ul. Sybiraków 12 14 lokali JG1Z/xxxxxxxx/3
Zgorzelec, ul. Sybiraków 13 13 lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Sybiraków 15 13 lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Sybiraków 17 13 lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Sybiraków 19 14 lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Sybiraków 21 12 lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Sybiraków 23 14 lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Sybiraków 25 14 lokali JG1Z/xxxxxxxx/9
Zgorzelec, ul. Sybiraków 27 15 lokali JG1Z/xxxxxxxx/9
Zgorzelec, ul. Sybiraków 29 15 lokali JG1Z/xxxxxxxx/9
Zgorzelec, ul. Sybiraków 31 15 lokali JG1Z/xxxxxxxx/2
Zgorzelec, ul. Sybiraków 33 13 lokali JG1Z/xxxxxxxx/2
Zgorzelec, ul. Sybiraków 35 14 lokali JG1Z/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.