Księgi wieczyste, Zgorzelec, ul. Górnowiejska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 1A 2 lokali JG1Z/xxxxxxxx/9
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 3 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/5
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 4 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/7
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 5 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 6 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 8 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/2
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 9 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/2
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 9/60 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/3
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 10 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/3
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 10/58 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/5
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 11 2 lokali JG1Z/xxxxxxxx/6
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 12 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 12A brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 14 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/3
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 14/108 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/4
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 15 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/2
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 16 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/1
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 18 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/5
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 67/6 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/7
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 92/11 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/7
Zgorzelec, ul. Górnowiejska 126 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.