Księgi wieczyste, Zgorzelec, ul. Barbary

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zgorzelec, ul. Barbary 1 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/8
Zgorzelec, ul. Barbary 2 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/6
Zgorzelec, ul. Barbary 3 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/9
Zgorzelec, ul. Barbary 4 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/1
Zgorzelec, ul. Barbary 5 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/3
Zgorzelec, ul. Barbary 6 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/5
Zgorzelec, ul. Barbary 7 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/7
Zgorzelec, ul. Barbary 8 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/7
Zgorzelec, ul. Barbary 9 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/5
Zgorzelec, ul. Barbary 10 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/7
Zgorzelec, ul. Barbary 11 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/6
Zgorzelec, ul. Barbary 12 brak lokali JG1Z/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.