Księgi wieczyste, Lwówek Śląski, ul. Norwida

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lwówek Śląski, ul. Norwida 1 brak lokali JG1S/xxxxxxxx/5
Lwówek Śląski, ul. Norwida 1B brak lokali JG1S/xxxxxxxx/3
Lwówek Śląski, ul. Norwida 3 brak lokali JG1S/xxxxxxxx/8
Lwówek Śląski, ul. Norwida 5 brak lokali JG1S/xxxxxxxx/2
Lwówek Śląski, ul. Norwida 6 brak lokali JG1S/xxxxxxxx/9
Lwówek Śląski, ul. Norwida 9 brak lokali JG1S/xxxxxxxx/9
Lwówek Śląski, ul. Norwida 15 brak lokali JG1S/xxxxxxxx/1
Lwówek Śląski, ul. Norwida 17 brak lokali JG1S/xxxxxxxx/5
Lwówek Śląski, ul. Norwida 19 brak lokali JG1S/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.