Księgi wieczyste, Podgórzyn, ul. Gliwicka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Podgórzyn, ul. Gliwicka 1 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/4
Podgórzyn, ul. Gliwicka 2 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/3
Podgórzyn, ul. Gliwicka 4 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.