Księgi wieczyste, Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 1 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/8
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 2 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/5
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 3 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/8
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 4 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/3
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 5 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/5
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 6 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/8
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 7 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/3
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 8 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/1
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 10 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/0
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 11 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/2
Podgórzyn, ul. Dolina Czerwienia 14 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.