Księgi wieczyste, Podgórzyn, ul. Chłodna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Podgórzyn, ul. Chłodna 1 brak lokali JG1J/xxxxxxxx/0
Podgórzyn, ul. Chłodna 2 2 lokali JG1J/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.